0
خبر مفید: آخرین اخبار خبرگزاری ها و سایت های خبری ایران و جهان | دولت | اکثر فعالیت‎های اقتصادی بخش‎های مرتبط با نیروهای مسلح واگذار شده و یا درحال واگذاری است
Loading...