0
خبر مفید: آخرین اخبار خبرگزاری ها و سایت های خبری ایران و جهان | انتخاب | در تجمعات، هر فردی رفتار قانونی داشته باشد، پیگرد نمی‌شود / در اغلب شهر‌های بزرگ سیستم فیلمبرداری وجود دارد؛ خیلی از متخلفان توسط مانیتورینگ شناسایی می‌شوند
Loading...