فوتبال جهان| پیشنهاد رئیس باشگاه لیون به مورینیو: بیا و به ما ملحق شو!