وزنه‌برداری قهرمانی آسیا؛ هاشمی و قدمی از کسب مدال در حرکت یک‌ضرب بازماندند