استقلال مقابل الهلال بی برنامه بود/ از شفر تعجب می‌کنم