صحبت سپاهانی‌ها مرا از ترس لرزاند/ محروم شوم جایگاه ۱۷ می‌نشینم!