گزارش تمرین پرسپولیس| درخواست خلیلی از هواداران و طعنه بازیکنان به سپاهانی‌ها/ بیرانوند سوژه بازیکنان شد