برانکو: می‌خواستند بازی پرسپولیس و سپاهان را خراب کنند