برانکو ایوانکوویچ: برخی می‌خواستند بازی ما با سپاهان را خراب کنند