امام خامنه‌ای: مطرح‌شدن مسئله قدس در بیش از 100 کشور نشانه جاذبه امام خمینی است/هرجا ایستادگی کردیم به موفقیت رسیدیم