ترامپ، ریاض و آینده بی ثبات بازار نفت

تهران- ایرنا- کارشناسان حوزه انرژی در شرایط کنونی بازار نفت را بسیار شکننده ارزیابی می کنند و رویکردهای «دونالد ترامپ» و خواسته های ریاض را عواملی مهم در بی ثباتی در بازار و افزایش قیمت انرژی می دانند.