تهران| انفجار خونین در محل استراحت کارگران + تصاویر