تخصیص 2.8میلیارد دلار ارز دولتی به کالاهای اساسی تا خرداد