پنتاگون300 نظامی را به مرز مکزیک اعزام کرد

تهران- ایرنا- سخنگوی پنتاگون از اعزام 300 نظامی آمریکایی به مرز مکزیک و تمهیدات جدید وزارت دفاع برای کنترل موج مهاجران خبر داد.