سیل و طوفان سالانه 54 میلیارد دلار به آمریکا خسارت می زند