مدیران دولتی و اصحاب رسانه “بازرس نامحسوس پلیس راهور” می‌شوند