‌‌جزئیات احداث 400 هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی / تامین 80 درصد منابع ‌ساخت و ساز