رئیس پلیس تهران: انتقادات درباره نحوه برخورد مأموران با آقای نجفی را می‌پذیریم