ادعای وکیل نجفی درباره فیلم منتشر شده از پلیس آگاهی