“موتورسواران پلیس افتخاری” برای توقف موتورسیکلتهای سنگین وارد عمل می‌شوند