تهران| استقرار 190 آتش‌نشان حرفه‌ای در مسیرهای راهپیمایی روز قدس