اجرای 20 طرح پتروشیمی تا سال 1400 در ایران/ظرفیت تولید به ‌92 میلیون تن افزایش می‌یابد