گفتگو|سردار شادمانی: “نیروهای تجهیزاتی” و “محور مقاومت” اولویت‌های نیروهای مسلح است/ با 5 ارتش بزرگ در جبهه مقاومت همکاری می‌کنیم