نجفی مجوز حمل سلاح نداشت/یک‌ ساعت‌ونیم پس از قتل مشغول جمع‌کردن مدارک بود