جزئیات جدید از قتل همسر دوم نجفی؛ شهردار اسبق تهران