بررسی طرح نحوه برگزاری راهپیمایی‌ها در کمیسیون شوراها+جزئیات