«لاریجانی» درباره تأخیر ارائه طرح تروریست‌خواندن نیروهای آمریکایی توضیح داد