سفر برهم صالح به ترکیه و عربستان

منابع عراقی از سفر برهم صالح به ترکیه و عربستان طی ساعات آینده خبر دادند.