برق ورزشگاه فولاد شهر رفت!/ آبروریزی در سطح آسیا!+فیلم