نماینده رهبر انقلاب در جمع سیل زدگان خوزستانی حضور یافت