تقدیر رئیس جمهور از برگزیدگان دوازدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران