روحانی از برگزیدگان دوازدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثار تقدیر کرد