عکس| پوستر معناداری که سایت رهبری در واکنش به هیاهوها در خلیج‌فارس منتشر کرد