بیش از 43 درصد از آهن اسفنجی کشور در فولاد مبارکه تولید شد