سیمونا هالپ از حضور در مسابقات تنیس آزاد اشتوتگارت انصراف داد