روحانی: طرفدار مذاکره ام اما نه در شرایط کنونی/ شرایط در حال بهتر شدن است