وزیر کشور: مقرر شده در کشور 9 منطقه از استان‌ها داشته باشیم