۴ زخمی در انفجار خودرو در سوریه

۴ نفر از شهروندان سوریه بر اثر انفجار خودرو در شهر الباب سوریه در شمال این کشور زخمی شدند.