ریابکوف: روسیه به تلاش نظامی آمریکا برای برتری پاسخ می‌دهد