انفجار خودرو در سوریه

شماری از شهروندان سوریه بر اثر انفجار خودرو در شهر الباب سوریه در شمال این کشور زخمی شدند.