برتری یک نیمه‌ای شهرخودرو مقابل سایپا با درخشش رحمتی