وزیر علوم: کنکور سال ۹۹ در زمان مقرر برگزار می‌شود