معاون استاندار: تسریع در اجرای طرح استخراج طلای کردستان ضروری است