وزیر بهداشت: سالم‌ترین شیوه برگزاری کنکور را اعلام می‌کنیم