استقلال همچنان درگیر با کرونا/ معجزه، تنها راه قهرمان نشدن پرسپولیس