حاجیلو: هیچگونه همه‌گیری در داخل پادگان‌های نزاجا نداشته‌ایم