«کرونا‌هراسی» و «عادی‌سازی» خطرناک است / فعالیت‌های اقتصادی با رعایت پروتکل‌ها باید ادامه یابد