مکنزی وارد شمال شرق سوریه شد

رئیس سازمان تروریستی سنت‌کام وارد شمال شرق سوریه شده است.