پلیس برای یافتن نوجوان 11 ساله از مردم کمک خواست + عکس