سید حسن نصرالله: امروز باید تاریخ اعلام جهاد و مقاومت و نهضت در دو سطح کشاورزی و صنعتی باشد/ با تمام امکانات با جنگ اقتصادی مقابله می‌کنیم